درد چیست؟

[Only registered and activated users can see links. ]
وقتی درد دارید[Only registered and activated users can see links. ]می*خواهد به شما خبر دهد که مشکلی پیش آمده است.
بعضی وقت*ها با دیدن [Only registered and activated users can see links. ] متوجه می*شوید که برای [Only registered and activated users can see links. ] چه مشکلی پیش آمده است.
گاهی یک قسمت از[Only registered and activated users can see links. ]درد می*کند، در حالی که برای قسمت دیگری از بدنتان [Only registered and activated users can see links. ] پیش آمده است. ورم لوزه*ها باعث درد دل می*شود، حتی گاهی [Only registered and activated users can see links. ] می کنید که لوزه*هایتان در گلویتان است.
حفظ سلامتی

اگر مراقب [Only registered and activated users can see links. ] باشید، به سلامتی خود کمک می*کنید. خوردنغذای مناسب و ورزش کردن بدن شما را قوی می*کند. اگر بدنتان قوی باشد، می*توانید با [Only registered and activated users can see links. ]*ها مبارزه کنید و در صورتی که بیمار شدید، [Only registered and activated users can see links. ]خوب شوید.
بهتر شدن

بدن شما می*تواند [Only registered and activated users can see links. ] خودش را به*دست آورد. با استراحت می*توانید به[Only registered and activated users can see links. ] کمک کنید که بهتر شود. وقتی استراحت می*کنید، کارهای [Only registered and activated users can see links. ]هست که می*توانید انجام دهید.
توجه افراد [Only registered and activated users can see links. ] و دوستانتان به بهتر شدن شما کمک می*کند.
اگر با استراحت حالتان خوب نشد و باز هم [Only registered and activated users can see links. ] ناراحتی کردید، باید به پزشک مراجعه کنید.
ورزش و بازی*های پرجنب و جوش شما را [Only registered and activated users can see links. ] می*کنند.
میوه*، برای سلامتی بسیار مناسب است.