توضیحات مقاله:
تغذیه و بهداشت غذا خانم ها در دوران بارداري: در دوران بارداري رژيم غذايي كامل و كافي ، سلامت و زيبايي شما را حفظ مي كند و رشد نوزادتان را تأمين مي كند . در قديم عقيده داشتند كه خوراك زن حامله بايستي دو برابر غذاي زن عادي باشد ، البته درست است كه زن حامله به مقدار بيشتري غذا احتياج دارد ولي خوراك روزانه او نبايد از حد معيني تجاوز كند زيرا زياده روي در غذا نه تنها مفيد نيست بلكه زيان آور است .بدون شك يكي از بزرگترين آرزوهاي تمامي*زنان، داشتن نوزادي سالم و تندرست است.به اين جهت تمامي*مادران سعي بر آن دارند تا عوامل مؤثر بر بهبود روند بارداري و نتيجه آن را مورد بررسي قرار دهند و تا جاي ممكن از عوامل زيان*آور دوري جويند.تغييرات زيادي در اثر بارداري در بدن مادر به وجود مي*آيد و عوامل زيادي در تعيين روند صحيح بارداري و نتيجه بارداري موثر هستند. يكي از مهم*ترين و اصلي*ترين نكات، تغذيه مادر باردار مي*باشد.زيرا رشد و نمو كامل جنين رابطه تنگاتنگي با تغذيه مادر داشته، تامين نيازهاي او با دريافت مواد مغذي مادر عجين شده، تنها راه برآوردن نيازهاي انرژي و ساختاري او به واسطه جفت است.به موادغذايي و حتي نياز به آنها در اين مدت تغيير مي يابد...

http://www.maghale.ws/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&pro duct_id=2155&category_id=46