توضیحات مقاله :
آب درمانى مجموعه کارهایى است که در آنها از آب براى بهبود وضع جسمى یا روانى ، تقویت سلامتى یا زیبایى ، یا درمان دردها و بیماریها استفاده مى‏ کنند و این استفاده به دو طریق درونى و بیرونى صورت مى‏ گیرد. روش درونى شامل نوشیدن روزانه آب خالص ، یا آب شارژ شده ، یاآب معدنى خاص، یاآب دریابه مقدارى و مدتى که آب درمانگرتجویز مى‏کند، می*باشد. اما روش بیرونى شامل انواع حمام‏ گیریها و آب پاشى‏ها به بدناست…

[Only registered and activated users can see links. ]