به گزارش خبرنگار ایرنا، در این حادثه که بامداد پنجشنبه در 25 کیلومتری جاده مشگین شهر- اردبیل روی داد، یک دستگاه سواری پژو پرشیا با قسمت عقب یک دستگاه کامیون باری برخورد کرد.

شدت این حادثه به حدی بود که دکتر جوان 28 ساله که رانندگی خودرو را بر عهده داشت، به همراه دختر خردسالش در دم جان باخت و مادر خانواده نیز که به شدت مصدوم شده بود، به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) مشگین شهر انتقال یافت.

علت این حادثه در دست بررسی است.بیشتر مراقب باشیم - یک غفلت رانندگی و دو مرگ