[Only registered and activated users can see links. ]


حسین رضا زاده رییس فدراسیون وزنه برداری به خبرنگار ورزشی برنا گفت: خبر جدیدی از وضعیت پرونده سعید علی حسینی ندارم زیرا اگر خبری شود وکیل وی از طرف فدراسیون به شدت دنبال کار است و به ما اطلاع می دهد؛ فقط این را می دانم که در جلسه 6 ساعته 21 تیرماه بحث های خوبی شده است و طبق گفته وکیل سعید احتمال کاهش محرومیت وی به 4 سال وجود دارد، با این حال ما منتظر رسیدن اخبار خوب هستیم.

وی افزود: اگر این اتفاق رخ دهد سعید را به اردوی تیم ملی فرا می خوانیم تا هر چه سریعتر به شرایط مسابقه برسد.

رضازاده در پاسخ به این شایعه که علی حسینی این روزها از شرایط ایده آل دور است و تغییر وزن مشهودی داده است،گفت: سعید در اردبیل تمرینات خود را بطور مرتب دنبال می کند.