بهداد سليمي با کسب مدال طلا قوي*ترين مرد المپيک شد.
مدال نقره هم مانند رقابت*هاي جهاني پاريس به سجاد انوشيرواني رسيد.

وزنه*بردار فوق*سنگين ايران به راحتي مدال طلاي المپيک و عنوان قوي*ترين مرد جهان را به خود اختصاص داد.

قهرمان رقابت*هاي جهاني پاريس در سال 2011 که بخت نخست طلاي المپيک بود، مطابق انتظار کارش را با وزنه*هاي بالا و ديرتر از سايرين شروع کرد و به راحتي قهرماني المپيک شد.

سليمي در يک*ضرب 208 کيلوگرم را زد. در حرکت دو ضرب سليمي کارش را با وزنه 247 کيلوگرم آغاز کرد و با همين وزنه طلايش را قطعي کرد.

همچنين در اين دسته سجاد انوشيرواني که از ابتدا عنوان کرده بود که براي نشان نقره المپيکي روي تخته خواهد رفت، با مجموع 449 به هدفش رسيد.

سليمي هم در همان حرکت اول به رکورد 455 کيلوگرم رسيد و طلا گرفت.