خانمی 38 ساله دچار یک بیماری بسیار نادر است که رشد پاهایش نزدیک به 10 سال است متوقف نشده است.

به گزارش روزگارنو،خانم مندی سلارس در سال 2002 دچار یک سکته مغزی شد که باعث بی حسی تا ستون فقراتش شد و پس از آن پاهای او شروع به رشد بی رویه کرد.او که وزن هر پایش به 107 کیلو گرم رسیده است چند وقت پیش یکی از پاهایش را از دست داد.

او همیشه برای حرکت کردن با مشکل روبرو است و باید از یک ویلچر مخصوص استفاده کند. این ویلچر ویژه او ساخته شده با برق کار می کند.

پزشکان گفته اند این بیماری که فقط مندی دچار آن است درمان ندارد ولی در صورتی که رشد پاهایش متوقف شود یک جفت پای بیوتک برای او آماده می کنند.