* از آنجایی که مهدی فرجی در بخشهای مختلف اهدای جوایز و تقدیرها به روی سن رفت و آمد رفت، خسروی او را دارای رکورد رفت و آمد معرفی کرد.* پس از این اعلام شد قرار بوده از یک نفر دیگر هم تجلیل شود اما تازه خودش را رسانده! او کسی نبود جز رامبد جوان که از اجرای یک نمایش خود را به مراسم رسانده بود. زمانی که نام او برده شد، پیش از رفتن روی سن آتیلا پسیانی را در آغوش کشید. وی در سخنان کوتاهی گفت: سلام عرض میکنم. عیدتان مبارک. جو زده شدم. فردا همین جمع خانه ما!
او پس از این فیگورهای مختلفیبا لوح تقدیرش گرفت تا شکار خوبی برای عکاسان باشد!

منبع : پرشین وی