پس از آزمایش اتمی اخیر کره شمالی و انتقاداتی که از سوی آمریکا و جامعه جهانی متوجه دولت کره شمالی شد، دولت پیونگ یانگ در مقام مقابله با تبلیغات ضد کره ای غربی ها ، یک فیلم تبلیغی را منتشر کرد که توجه رسانه های جهانی را به خود جلب کرده است.

در این فیلم باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا و نیروهای ارتش آمریکا در میان شعله های آتش دیده می شود.این ویدئو تبلیغی با آزمایش اتمی سوم کره شمالی تمام می شود که طی آن اوباما و سربازان آمریکایی در آتش شعله های این آزمایش اتمی محو می شوند.