نمونه هایی از ضربه زدن واقعی به اسلام در ماه محرم !!!

نکن قربونت برم داداش من !

قمه میزنی که چی بشه ؟ میخوای چی رو اثبات کنی ؟

اصلا میدونی امام حسین کی بوده ؟ برای چی جنگید ؟

ای کاش بجای نشان دادن زخم های تن اباعبدالله

افکارش را اموزش میدادند!


این یکی هم از بس زنجیر زده اینطوری شده